1. Jag vill bygga om mitt badrum, men hur kommer jag igång?

Det första du ska tänka igenom är VARFÖR du vill bygga om. Hur ser dina behov och önskemål ut? Se till att få input från familj och vänner, så det inte är något du missar.

Det andra vi skulle föreslå är att du även tar dit en expert som kan avgöra om det trängt in fukt någonstans som behöver åtgärdas, om stommen ser OK ut eller om något behöver bytas ut eller riktas till, om brunnen måste flyttas eller göras om enligt nya standarder. Alltså – försök att sammanställa ramarna, behoven och ”måste-grejorna” i din renovering. Gör sedan en prioritetslista – vad är absolut viktigast, vad kan du vara utan eller komplettera med längre fram?

Det tredje vi skulle göra är att tänka till kring själva byggandet. Vad måste jag anlita proffs till, vad kan jag göra själv, vad säger mitt försäkringsbolag? Kontakta gärna ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller.

2. Var hittar jag reglerna kring badrumsrenovering?

På Svensk våtrumskontrolls (GVKs) hemsida hittar du branschregler för hur man bygger Säkra Våtrum. Regelverket kan användas av byggare, beställare, försäkringsbolag och finns i sammandrag och som nedladdningsbar fil.

3. Vad kan jag göra själv i renoveringen?

Försäkringsbolagen kräver att vissa saker i badrummet är fackmannamässigt utfört, om du någon gång skulle behöva deras stöd, exempelvis vid fuktskada, brand, stopp i avlopp eller dyl. Det är därför av yttersta vikt att du inte ger dig på något, där du riskerar att göra fel. Är du händig och vet hur man stänger av vattnet kan du gott och väl montera handfat, badkar, duschblandare och toalett. Du kan måla, inreda och sätta upp våtrumstapet, se vår instruktion för hur du går tillväga.

4. Vilka material är lämpligt att använda?

Badrummet måste byggas och inredas med saker som tål fukt och väta. Kakel eller klinkers på golv och väggar är praktiska och vanliga material till badrum. De är dessutom hållfasta, stöttåliga och lätta att göra rent. Rostfri metall och glas är också bra material, som tål väta och är lätta att sköta.

Ta gott om tid på dig när du ska välja nytt sanitetsgods. Tänk noga igenom vilka estetiska och praktiska krav du har på toalett, handfat och badkar. Förutom det traditionsenliga och tåliga porslinet kan du få tvättställ i marmor, marmorkross, komposit, emaljerad plåt, trä och plast. Toalettstolar vanligtvis i porslin men finns även i plåt. Badkar tillverkas däremot sällan i porslin utan förekommer oftast i emaljerad, brännlackerad plåt eller plast.

5. Vad får man inte göra på egen hand, vad gäller badrum?

  • A. Bygglov: Om du ska bygga ett helt nytt badrum, på en plats där det inte redan finns ett, så måste du ansöka om bygglov. Likaså gäller du till exempel vill sätta in ett fönster, bygga till en takkupa, eller liknande byggnationer som syns utifrån.
  • B. Kakel och klinker: I våtutrymmen ska kakel och klinker sättas av företag som har behörighet enligt branschens regler. Reglerna är allmänt vedertagna som ett mått på fackmässigt utförande och uppfyller myndighetskraven i Boverkets byggregler, BBR. Montörerna som sätter kaklet ska vara auktoriserade montörer, godkända av Byggkeramikrådet eller GVK.
  • C. VVS-arbeten och rördragning: Det är klar fördel att anlita yrkesmän inom VVS då det kan bli problem med försäkringsbolag om rör och kopplingar springer läck på grund av jobb som inte är utförda av auktoriserade VVS-firmor.
  • D. El: Elinstallationer ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och enligt Elektriska installationsorganisationens, EIO:s, rekommendationer, Elarbeten i våtrum är helt förbjudna för andra än för godkända elektriker.

6. Vilka regler gäller för golvbrunnar?

Har du en gammal golvbrunn, monterad före 1990, måste den bytas ut. Idag finns väldigt bra och snygga avrinningssystem, så kallade golvflänsar, i stället för vanliga golvbrunnar. Men var noga med att kontrollera att de fungerar tillsammans med det tätskiktssystem du valt, samt att placeringen är godkänd.